OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 300 / 400 sanitární 5 l

930,49 Kč

769,00 Kč bez DPH

Kód CLE-206
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Cleamen 300/400 sanitární, 5 l

Cleamen 300/400 sanitární je prostředek určený pro denní úklid sanitárních a umývárenských prostor. Odstraňuje nečistoty, skvrny a povlaky od vodního kamene i ostatní běžné nečistoty a minerální usazeniny.
Používá se ve velmi malé koncentraci. Pomocí rozprašovače se nanáší na toaletní mísy, pisoáry, keramické obklady, vodovodní baterie, sprchové kouty a ostatní zařizovací předměty. Je vhodný i na mopování podlah odolných vůči kyselinám. Tímto prostředkem lze čistit i vnitřní části toaletních mís a pisoárů. Přípravek má příjemnou a dlouhotravjící vůni.
K dávkování malých dávek je možno využít dávkovací pumpičku s dávkou 2 ml, nebo dávkovací uzávěr ze sady Cleamen.
Není vhodný na povrchy, které nemají odolnost proti kyselinám.


Nebezpečí:

H318: Způsobuje vážné poškození očí. H315: Dráždí kůži. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.