OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 450 odvápňovač ploch 5 l

349,69 Kč

289,00 Kč bez DPH

Kód CLE-106
Počet kusů
Skladem: na dotaz

CLEAMEN 450 Odvápňovač ploch

Prostředek je určený k odstranění vápenných usazenin a vodního kamene ze všech pevných nesavých kyselině odolných ploch, zejména keramických dlažeb a obkladů.

 

Návod k použití:
U malých ploch nanášejte na znečištěná místa slabou vrstvu houbičkou nebo padem. U čištění podlahových ploch aplikujte prostředek přímo z kanystru a roztáhněte mopem, padem na tyči nebo kotoučovým strojem. Nechte reagovat podle intenzity znečištění 5 až 20 minut. Pracujte po částech, naneste na cca 2 – 5 m2 a rozetřete. Mechanickým působením pomocí padu ručně nebo strojem urychlíte proces rozpouštění úsad, nezdržujte se ale dlouho na čištěném místě, a pokud je to možné větrejte.

Potom opakovaně opláchněte velkým množstvím vody. 

Používejte důsledně ochranné prostředky jako rukavice, brýle nebo štít, ochranný oděv.

Před začátkem práce zajistěte dostatečné větrání čištěných prostor. Nevdechujte výpary! 

Svislé plochy je také možno čistit pomocí rozprašovače se zpěňovačem.

Odvápňovač zřeďte 1 : 1 vodou a stěny nastříkejte hustou pěnou. Nechte chvíli působit, rozetřete padem a opláchněte velkým množstvím vody.

Slabší vápencové vrstvy je možno odstranit setřením mopem s 1 – 2 % roztokem odvápňovače.

Nepřekračujte dobu působení 20 minut, v případě silné vrstvy je nutno proces několikrát opakovat.

 

 

Dávkování

Míra znečištění

běžné

střední

silné

gel nanesený padem, houbou

   

koncentrát

pH roztoku

   

0,5

1 litr zpěňovací rozprašovač

150

250

500

pH roztoku

0,9

0,7

0,5

10 litrů vědro

100

200

 

pH roztoku

1,7

1,5

 

  
pH koncentrátu: 0,5

 

Nepoužívat na vápencové povrchy (např. teraco, mramor, travertin, pískovec), lesklý a umělý kámen. Nepoužívat na hliník, dřevo, lamináty.
Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou, není vhodný na nerez (tmavne) a chromované součásti baterií, zasažená místa opláchněte vodou.

 

Nebezpečí:

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy