OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLIN na okna, rámy 750 ml

53,85 Kč

44,50 Kč bez DPH

Kód CLI-120
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Clin na okna, rámy, 750 ml

Clin na okna, rámy je čistič oken s alkoholem. Bez leštění vyčistí skleněné výplně, rámy oken, parapety, zrcadla, dlaždice, vybavení koupelen a kuchyní, umělé povrchy, dveře a další omyvatelné povrchy.
Pro vnitřní a vnější použití


Použití:

Nařeďte 20 ml přípravku (3 stříknutí) do 5 litrů vody. Důkladně vyčistěte povrch a zbytky vody vytřete do sucha utěrkou.
Pro odolné nečistoty použijte přímo na povrch neředěný Clin a rozetřete důkladně vlhkou utěrkou.


Čistič tvrdých povrchů

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém (Amyl cinnamal, Limonene), Dimethylol glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone


Skladování:

Uchovávejte v suchu, v dobře větraných prostorách při teplotě +5 až +40 °C.


Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obale.