OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COCKPIT spray 400 ml

85,31 Kč

70,50 Kč bez DPH

Kód COC-002*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
COC-002*E

Lesní plody

COCKPIT spray 400 ml

19 kusy 85,31 Kč
COC-002*A

Jablko

COCKPIT spray 400 ml

11 kusy 85,31 Kč
COC-002*B

Citron

COCKPIT spray 400 ml

22 kusy 85,31 Kč 66,90 Kč
COC-002*C

Pomeranč

COCKPIT spray 400 ml

15 kusy 85,31 Kč 66,90 Kč
COC-002*D

Vanilka

COCKPIT spray 400 ml

8 kusy 85,31 Kč 66,90 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

COYOTE COCKIT SPRAY JABLKO je určený k čištění, ošetřování a leštění plastových, gumových, kožených, koženkových a dřevěných částí interiéru vozidla. Při pravidelném a dlouhodobém používání prodlužuje životnost všech ošetřovaných částí, zvyšuje jejich odolnost proti působení teploty, kyslíku, ozónu a UV záření. Má antistatické účinky, vnáší nový lesk a svěží vzduch do cockpitu. Po rozetření nesmývá barvu, nezanechává skvrny a ošetřený povrch nezanechává mastný. Po čištění a regeneraci pneumatik a vnějších plastů použijte přípravek COYOTE Oživovač pneu a plastů. Pro čištění oken automobilů použijte přípravek COYOTE Aktivní čistič skel pěnový.

 

Návod k použití:

Na suchý ošetřený povrch naneste rovnoměrně vrstvu Cockpit spreje ze vzdálenosti 10 – 15 cm. Nechte přípravek několik sekund působit a poté vyleštěte suchým hadříkem dosucha. Nepoužívejte na sklo, transparentní plasty a lak automobilů. V případě potřeby ošetřování povrchu v blízkosti okem doporučujeme nanést přípravek přímo na hadřík a rozleštit. Přípravek může vytvořit kluzkou vrstvu, proto se vyhněte aplikaci na věnec volantu, pedály, řadicí páku, ruční brzdu apod.

 

Upozornění:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte pouze k určenému účelu.

 

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolu. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou / mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: Uhlovodíky C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu; Isopropanol.

 

Složení:

30 % a více alifatické uhlovodíky, parfém.