OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COCKPIT sprej 400 ml

116,77 Kč

96,50 Kč bez DPH

Kód COC-002*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
COC-002*F

COCKPIT sprey vodní meloun 400ml

38 kusy 116,77 Kč
COC-002*E

COCKPIT sprey Lesní plody 400ml

22 kusy 116,77 Kč
COC-002*A

COCKPIT spray Jablko 400ml

7 kusy 116,77 Kč
COC-002*B

COCKPIT spray Citron 400ml

29 kusy 116,77 Kč
COC-002*C

COCKPIT sprey Pomeranč 400ml

17 kusy 116,77 Kč
COC-002*D

COCKPIT spray Vanilka 400ml

16 kusy 116,77 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

COCKPIT sprej Jablko 400 ml

COCKPIT sprej Jablko je určený k čištění, ošetřování a leštění plastových, gumových, kožených, koženkových a dřevěných částí interiéru vozidla. Při pravidelném a dlouhodobém používání prodlužuje životnost všech ošetřovaných částí, zvyšuje jejich odolnost proti působení teploty, kyslíku, ozónu a UV záření. Má antistatické účinky, vnáší nový lesk a svěží vzduch. Po rozetření nesmývá barvu, nezanechává skvrny a ošetřený povrch nezanechává mastný.

 

Použití:

Na suchý ošetřený povrch naneste rovnoměrně vrstvu COCKPIT spreje ze vzdálenosti 10 - 15 cm. Nechte přípravek několik sekund působit a poté vyleštěte suchým hadříkem dosucha. Nepoužívejte na sklo, transparentní plasty a lak automobilů. V případě potřeby ošetřování povrchu v blízkosti okem doporučujeme nanést přípravek přímo na hadřík a rozleštit. Přípravek může vytvořit kluzkou vrstvu, proto se vyhněte aplikaci na věnec volantu, pedály, řadicí páku, ruční brzdu apod.

Upozornění:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte pouze k určenému účelu.

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolu. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou / mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: Uhlovodíky C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu; Isopropanol.

Složení:

30 % a více alifatické uhlovodíky, parfém