OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE čistič disků kol MR 500 ml

78,05 Kč

64,50 Kč bez DPH

Kód COY-076
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

COYOTE čistič disků

COYOTE čistič disků účinně odstraňuje sediment z brzdových destiček, dehet, sůl a barvivo. Takto ošetřené hliníkové a ocelové desky odolávají znovu znečištění. COYOTE čistič disků dodává a obnovuje původní lesk a zabraňuje zbarvení způsobené kalem z brzdových destiček. Neobsahuje kyseliny. Bezpečný pro všechny typy disků.

 

Návod k použití:

Před použitím protřepejte a rovnoměrně naneste na čištěný povrch. Za 1 minutu opláchněte vodou a v případě potřeby osušte čistým hadrem.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % EDTA a její soli, parfémy, konzervační činidla (oktylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol).