OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE leštěnka staré laky 250 ml

113,14 Kč

93,50 Kč bez DPH

Kód COY-012
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

COYOTE leštěnka na staré laky

COYOTE leštěnka na staré laky je vhodná k čištění a leštění starých autolaků. Obsahuje jemné abrazivum, které odstraňuje zoxidovanou vrstvu laku a nečistoty, navrací starým autolakům původní barvu a lesk. Přípravek krátkodobě vytvoří konzervační vodoodpudivý film.


Použití:

Šamponem umyté auto opláchněte čistou vodu a vytřete do sucha. Před použitím protřepejte! Leštěnku nanášejte na autolak měkkým hadříkem nebo molitanovou houbou. Po velmi krátkém zaschnutí doleštěte do vysokého lesku suchým flanelem, případně vhodným ručním el. nářadím (např. lešticím kotoučem na vrtačce, el. autoleštičkou).


Upozornění:

Nepracujte na slunci. Chraňte před mrazem. Před přestávkami a po práci umyjte ruce.


První pomoc:

Pří zasažení očí: okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: okamžitě umyjte velkým množstvím vody. Při náhodném požití: vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 l vody, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařkou pomoc.


Likvidace obalů:

Použitý obal po vypláchnutí vodou odevzdejte do tříděného odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku likvidujte s přebytkem vody do kanalizace.


Složení:

2-methyl-2H-isothizolin-3-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on; pyridin-2thiol-(1-oxid), sodná sůl.


Doba spotřeby 36 měsíců od data výroby.