OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE Odmlžovač skel MR 500 ml

72,60 Kč

60,00 Kč bez DPH

Kód COY-014
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

COYOTE Odmlžovač skel 500 ml

COYOTE Odmlžovač skel omezuje kondenzaci páry na oknech, zrcadlech a dalších skleněných površích automobilu i v domácnosti. Zajistí čirou průhlednost kel a u zrcadel čistý odraz bez zamlžení. Obsahuje NANO částice stříbra.


Použití:

Zbavte plochu špíny a mastnoty. Rovnoměrně naneste na čisté sklo a nechte zaschnout, poté povrch vyleštěte suchým bavlněným hadříkem. Důležité je přípravek důkladně rozleštit do sucha po celé ploše ošetřovaného místa. Pro nejlepší efekt aplikaci opakujte. Přípravek nepoužívejte pod teplotou 0 °C.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené.