OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE odmlžovač skel rozprašovač 500 ml

55,18 Kč

45,60 Kč bez DPH

Kód COY-014
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

COYOTE ODMLŽOVAČ SKEL A ZRCADEL omezuje kondenzaci páry na oknech, zrcadlech a dalších skleněných površích automobilů i v domácnosti. Zajistí čirou průhlednost skel a u zrcadel čistý odraz bez zamlžení. Obsahuje NANO částice stříbra.

 

Návod k použití:

Zbavte plochu špíny a mastnoty. Rovnoměrně naneste na čisté sklo a nechte zaschnout, poté povrch vyleštěte suchým bavlněným hadříkem. Důležité je přípravek důkladně rozleštit do sucha po celé ploše ošetřovaného místa. Pro nejlepší efekt aplikaci opakujte. Přípravek nepoužívejte pod 0 °C.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené.