OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE odstraňovač hmyzu MR 500 ml

66,43 Kč

54,90 Kč bez DPH

Kód GLY-101
Počet kusů
Skladem: na dotaz

COYOTE odstraňovač hmyzu MR 500 ml

COYOTE odstraňovač hmyzu je koncentrovaný přípravek napomáhající účinnému odstranění všech pozůstatků hmyzu z čelních skel, masek chladičů, reflektorů a karosérií. Nepůsobí agresivně na lak automobilu.

Parfémováno

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Skladujte uzamčené.

 

Složení:

Méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, konzervační činidlo: oktylisothiazolinon, 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol