OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE vlhčené ubrousky Cockpit Citron 30 ks

48,28 Kč

39,90 Kč bez DPH

Kód COY-080
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Cockpit čisticí ubrousky jednorázové, 30 ks

 

Upozornění:

Nevhodné na osobní hygienu. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Obsahuje Tetramethylolglycoluril, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum, d-Limonene. Obsahuje směs 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (EC 247-500-7) a 2-metyl-3Hizothiazol-3-ónu (EC 220-239-6) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Při delším používání používejte rukavice.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.