OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE vlhčené ubrousky Cockpit Vanilka 30 ks

53,48 Kč

44,20 Kč bez DPH

Kód COY-082
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

COYOTE vlhčené ubrousky Cockpit Vanilka 30 ks

COYOTE vlhčené ubrousky Cockpit Vanilka slouží k čištění vnitřních prostorů automobilů.

 

Použití:

Na znečištěné části použijte potřebné množství ubrousků. Ubrousek vyjměte z balíčku a etiketu opět řádně zalepte, zabráníte tím vyschnutí ubrousků. Povrch po aplikaci zůstává čistý. Po ošetření povrchu ubrousek vhoďte do komunálního odpadu.

 

Upozornění:

Nevhodné na osobní hygienu. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Obsahuje 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2- methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Při delším používání používejte rukavice.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.