OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

TIRÁŽ

(poslední aktualizace 9.11.2015 v 1:24 hod.)

Právní doložka.

Pro firmu MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. je seriózní vyřizování objednávek a případně i reklamací jejích zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních dat.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Firma MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.


Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách firmy MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.Odpovědnost

Firma MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Firma MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Firma MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Firma MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků jež jsou nabízeny na webových stránkách, pokud je to u takových výrobků výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od firmy MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. a také podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých).


Autorská práva & Copyright

Vlastníkem domény mefo.cz je Jakub Slabý - internetik.eu, vlastníkem obsahu (webu) je MEFO SPORT CENTRUM s.r.o. & Jakub Slabý - internetik.eu, vlastníkem obsahu e-shopu (shop.mefo.cz, eshop.mefo.cz) je MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.

Na celý web se vztahují autorská práva. Kopírování, opisování nebo jiné napodobování obsahu bez písemného souhlasu obou vlastníků je nezákonné a může to mít trestní následky. Na některé části webu se vztahují různá autorská práva a případný trestně právní dopad může být i z jiných stran.Tvorba webu - Jakub Slabý - internetik.eu

Tvorba designu - Jakub Slabý - internetik.eu

Texty, obsah – MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.

Administrace - Jakub Slabý - internetik.eu

Hosting - Jakub Slabý - internetik.eu

 

Právní ujednání

Výrobce a designer webu nenese žádnou odpovědnost ani právní následky za obsah webu www.mefo.cz. Nikdo nesmí zasahovat do designu webu ani jiných jeho částí bez písemného souhlasu vlastníka designu, kterým je Jakub Slabý - internetik.eu.

 

 

Technické a právní specifikace a ujednání adresářů "ftp" a "download"

Oba adresáře mohou být na doméně mefo.cz vytvořeny/nahrány a obsahovat soubory, zejména soubory .pdf a obrázky - loga.

 

Adresář "ftp" slouží k uložení dat pro čtení (katalogy, články v .pdf, atp.)

Adresář "download" slouží k uložení dat pro stahování (loga, veřejné soubory, návody).

 

Pokud není uvedeno jinak, na veškeré soubory v těchto adresářích se vztahují autorská práva výše uvedených (ods. Autorská práva & Copyright), popř třetích, ale i dalších stran, včetně stran mezinárodních.

 

 

Technické specifikace a zabezpečení

Tyto webové stránky jsou pod stálým dohledem a správou 24/7. Jsou zde naimplementovány programy, scripty a aplikace, které mají za úkol chránit celý web, ale i data zákazníků. Za celou dobu, kdy spravujeme tento web (Provider internetik.eu), nikdy nedošlo k žádnému úniku dat. Denně se potýkáme s útoky a pokusy o proniknutí na server či do struktury webu. I díky tomu se zdokonalujeme v zabezpečování nejen tohoto webu. Tento web např. využívá následující známá, ale účinná zabezpečení;