OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které bylo dodáno poškozené nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Rozpor se závaznou objednávkou

  1. Pokud kupující obdržel jiný výrobek než si objednal, nebo obdržel výrobek vadný zašle jej zpět současně s dodacím listem. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu prodávajícího.
  2. Prodávající zašle kupujícímu nezávadný výrobek na své náklady.

Tento reklamační řád vstupuje v platnost 1. září 2011.