OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIAVA multifunkční proti prachu 330 ml

58,20 Kč

48,10 Kč bez DPH

Kód DIA-106
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Diava multifunkční proti prachu, 330 ml

Diava multifunkční proti prachu čistí a odstraňuje prach z různých povrchů (kov, sklo, lakované a mořené dřevo). Nepoužívejte na čištění nábytku z přírodního dřeva a LCD obrazovek.


Použití:

Výrobek naneste hadrem na čištěný předmět a suchým hadrem přeleštěte


Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Prázdný obal po důkladném vypláchnutí vodou předejte do sběrného místa tříděných komunálních odpadů.


Složení:

Méně než 5 % aniontové tenzidy, isopropylalkohol, (2-metoxymethyletoxy)propanol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, vonná látka (Limonene, Linalool), barvivo.


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.