OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIAVA multifunkční proti prachu 330 ml

DIAVA multifunkční proti prachu 330 ml
Akce
- 10%

51,06 Kč

42,20 Kč bez DPH

původně 56,75 Kč

Kód DIA-106
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Diava multifunkční proti prachu 330 ml

Diava multifunkční proti prachu čistí a odstraňuje prach z různých povrchů (kov, sklo, lakované a mořené dřevo). Nepoužívejte na čištění nábytku z přírodního dřeva a LCD obrazovek.Použití:

Výrobek naneste hadrem na čištěný předmět a suchým hadrem přeleštěte.Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Prázdný obal po důkladném vypláchnutí vodou předejte do sběrného místa tříděných komunálních odpadů.Složení:

Méně než 5 % aniontové tenzidy, isopropylalkohol, (2-metoxymethyletoxy)propanol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, vonná látka (Limonene, Linalool), barvivo.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.