OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIAVA se včelím voskem na nábytek 330 ml

69,09 Kč

57,10 Kč bez DPH

Kód DIA-108
Počet kusů
Skladem: 16 kusy

Diava s včelím voskem je čisticí a lešticí emulze na všechny druhy nábytku. Vytváří ochranný film a zanechává přirozený vzhled.

 

Návod na použití: 

Diavu naneste na nábytek a po krátkém zaschnutí přeleštěte flanelem.

 

Bezpečnostní upozornění:

EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

 

Pokyny k odstranění:
Zbytky výrobku předejte do sběrného místa nebezpečného odpadu. Prázdný obal po důkladném vypláchnutí vodou předejte k využití do sběrného místa komunálních odpadů.

 

Složení: 

méně než 5 % neiontové tenzidy, vosk, monopropylenglykol, polysiloxan, METHYLCHLOROI­SOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIA­ZOLINONE, parfém.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.