OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DOMESTOS 750 ml

58,44 Kč

48,30 Kč bez DPH

Kód DOM-100*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
DOM-100*H

DOMESTOS ZERO na vodní kámen 750ml limetka

na dotaz 58,44 Kč
DOM-100*G

DOMESTOS ZERO na vodní kámen oceán 750ml

na dotaz 58,44 Kč
DOM-100*C

DOMESTOS Levandule 750ml

8 kusy 58,44 Kč
DOM-100*D

DOMESTOS Citrus 750ml žlutý

> 100 kusů 58,44 Kč
DOM-100*E

DOMESTOS Atlantic Fresh 750ml

24 kusy 58,44 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Domestos Levandule 750 ml

Domestos Levandule je tekutý dezinfekční a čisticí přípravek, který obsahuje aktivní molekuly. Chrání toaletní mísu před hromaděním vodního kamene. Přilne k povrchu i pod vodní hladinou. Odstraňuje skvrny.

Použití:

 

Neředěný - intenzivní dezinfekce:

Záchodové mísy a toalety: Aplikujte pod okraj (cca 80 ml) a nechte působit 15 minut. Pro ještě účinnější likvidaci mikroorganismů a odstranění skvrn nechte působit přes noc.

Kuchyň a koupelna (odtoky): Pro dezinfekci a odstranění nepříjemného zápachu nalijte do odtoku a nechte 5 minut působit.

Umyvadla: Nalijte do odtoku i přepadu a nechte 5 minut působit, poté důkladně propláchněte. (1 víčko = 15 ml).

Ředěný - dezinfekce:

Podlahy a pracovní plochy: Přidejte 120 ml přípravku Domestos do 5 l vody. Není třeba oplachovat. Nepoužívejte neředěný na podlahy.

Houbičky a hadříky na nádobí: Přidejte 120 ml přípravku Domestos do kbelíku naplněného do poloviny vodou a namočte na 30 minut.

Ředěný - bělení prádla:

Přidejte 20 ml přípravku Domestos do 5 litrů vody a namočte přes noc, poté důkladně vymáchejte. Nepoužívejte na barevné prádlo, hedvábí, vlnu, či jemné tkaniny. Vždy používejte plastovou nádobu. Do septických nádrží přidejte 20 ml.

Nepoužívejte na smaltované a polokovové (pochromované / pozlacené) povrchy. Nepoužívejte naředěný na podlahy. Neaplikujte na oděvy se speciální úpravou (např. nehořlavé oděvy), syntetické tkaniny, kůži. Vždy dbejte pokynů výrobce tkaniny. Zamezte kontaktu s textilem, nábytkem, koberci - může dojít k poškození. Při vylití prostředku omyjte povrch čistou vodou a otřete hadříkem do sucha. Po použití si umyjte ruce.

Pozor nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Nebezpečí:

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. Používejte ochranný oděv. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 

Používejte pouze dle návodu. Zabraňte uvolnění koncentrovaného přípravku do životního prostředí. Uchovávejte na chladném místě a ve vzpřímené poloze. Uchovávejte pouze v původním obalu. Prázdnou lahev nepoužívejte na jiné účely, po spotřebování vypláchněte vodou a dejte do odpadu.

 

Složení:

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g / 100 g

Méně než 5 % bělící činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfum