OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DOMESTOS Power 5 + Blue Water Pink Magnolia 53 g

48,40 Kč

40,00 Kč bez DPH

Kód DOM-166
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Domestos Power 5+ Blue Water Pink Magnolia 53 g

Domestos Power 5+ Blue Water Pink Magnolia pro hygienickou čistotu, vydrží až 300 spláchnutí! Zároveň ochrání vaši toaletu před vodním kamenem. Toaletní mísa bude čistá s viditelným leskem. Při každém spláchnutí vytvoří bohatou pěnu s příjemnou vůní.

Vůně magnolie

 

Použití:

Zavěste WC blok přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází v proudu vody.

 

Nebezpečí:

Domestos Power 5+ Active Blue Water Pink Magnolia tuhý WC blok: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje linalool, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, 3,7-dimethyl-3-oktanol, 3,7-dimethylokt-6-en-1-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové; dodecyl sulfát sodný; N-(Hydroxyethyl)amid kyseliny kokosové.

 

Složení:

30 % a více aniontové povrchově aktivní látky, 5 - 15 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % parfum, fosforečnany, aromatické uhlovodíky, Limonene, Linalool, Citral, Citronellol

 

Skladování:

Další WC bloky uchovávejte v původním balení spolu s informacemi na obale.