OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DOMESTOS Power 5 Ocean 2 x 55 g

78,89 Kč

65,20 Kč bez DPH

Kód DOM-168
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Domestos Power 5 WC blok Ocean, 2 x 55 g

Domestos Power 5 WC blok Ocean pro hygienickou čistotu vydrží až 300 spláchnutí. Provoní toaletu dlouhotrvající svěží vůní oceánu. Zabraňuje tvorbě vodního kamene. Toaletní mísa bude čistá s viditelným leskem. Při každém spláchnutí vytvoří WC blok Domestos Power 5 Ocean bohatou pěnu s příjemnou vůní.

 

Použití:

Zavěste WC blok přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází v proudu vody.

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje linalool, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-yl-acetát. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové; dodecyl sulfát sodný, etoxylované alkoholy.

Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

 

Složení:

30 % a více aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, aromatické uhlovodíky, fosforečnany, Limonene, Linalool, Citral.

 

Skladování:

Další WC bloky uchovávejte v původním balení spolu s informacemi na obale.