OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DOMESTOS Professional PIine Fresh čistící a dezinfekční.prostředek 5 l

DOMESTOS Professional PIine Fresh čistící a dezinfekční.prostředek 5 l
Akce
- 20%

134,55 Kč

111,20 Kč bez DPH

původně 168,19 Kč

Kód DOM-122
Počet kusů
Skladem: 90 kusy

Domestos dezinfekční gel se svěží vůní borovice účinně vyčistí silně znečištěná místa a odstraní až 99,9 % známých bakterií a plísně. Domestos dezinfekční gel je vhodný pro celou domácnost a můžete ho používat jak neředěný, tak ředěný vodou. Chrání toaletu před vodním kamenem. Přilne k povrchu i pod vodní hladinou.

S obsahem aktivních molekul

 

Použití:

Uzávěr odolný proti otevření dětmi!

Otevřít: Zmáčkněte plochy na obou stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček. Po použití: Jemně zavírejte uzávěr, dokud neuslyšíte cvaknutí.

 

Neředěný - intenzivní dezinfekce:

Záchodové mísy a toalety: Aplikujte pod okraj (cca 80 ml) a nechte působit 15 minut. Pro ještě účinnější likvidaci mikroorganismů a odstranění skvrn nechejte působit přes noc.

Kuchyň / koupelna odtoky: Pro dezinfekci a odstranění nepříjemného zápachu nalijte do odtoku a nechte 5 minut působit.

Umyvadla: Nalijte do odtoku a přepadu a nechte 5 minut působit, poté důkladně opláchněte.

 

Ředěný - dezinfekce:

Podlahy a pracovní plochy: Přidejte 120 ml přípravku Domestos do 5 l vody. Není třeba oplachovat. Nepoužívejte neředěný na podlahy.

Houbičky a hadříky na nádobí: přidejte 120 ml přípravku Domestos do kbelíku naplněného do poloviny vodou a namočte na 30 minut.

 

Ředěný - bělení prádla:

Přidejte 20 ml přípravku Domestos do 5 litrů vody a namočte přes noc, poté důkladně vymáchejte. Vždy používejte plastovou nádobu. Vhodné pro použití v domácnostech se septickými nádržemi. 1 víčko = 15 ml.

 

Důležité upozornění:

 

Nebezpečí:

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Vysoce toxický pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte.

 

Složení:

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g / 100 g

Méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfém