OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DOMESTOS WC blok 40 g

32,19 Kč

26,60 Kč bez DPH

Kód DOM-142*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
DOM-142*A

DOMESTOS WC blok Atlantic 40g

na dotaz 32,19 Kč
DOM-142*B

DOMESTOS WC blok Pine 40g

na dotaz 32,19 Kč
DOM-142*C

DOMESTOS WC blok Citrus 40g

na dotaz 32,19 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Domestos Atlantic WC blok, 40 g

Domestos Atlantic WC blok je složen ze 3 speciálních vrstev, které kombinují 3 účinky: 1. Odstraňuje bakterie. 2. Brání tvorbě nehygienického vodního kamene. 3. Díky obsahu parfémovaného gelového proužku zanechává dlouhotrvající svěží vůni. Domestos WC blok 3v1 tak poskytuje kompletní hygienickou čistotu a ochranu po každém spláchnutí. Zanechává přitom příjemnou vůni oceánu.


Použití:

Zavěste WC blok přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází v proudu vody.
Po rozpuštění WC bloku vyhoďte zbylý materiál včetně nerozpuštěného gelu do odpadkového koše a prázdnou klec doplňte náhradní náplní Domestos. Po použití si opláchněte ruce.


Nebezpečí:

Domestos 3 v 1 Power Atlantic tuhý WC blok. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje linalool, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Obsahuje: NATRIUM-DODECYLBENZENSULFONÁT, ethoxylované alkoholy.
Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.


Složení:

15–30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, fosforečnany, aromatické uhlovodíky, Citral, Limonene, Linalool.


Skladování:

Uchovávejte druhý WC blok v tomto originálním balení.