OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DOMESTOS WC blok náplň 40 g

17,91 Kč

14,80 Kč bez DPH

Kód DOM-156*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
DOM-156*A

DOMESTOS blok náplň Atlantic 4Og

42 kusy 17,91 Kč
DOM-156*B

DOMESTOS WC blok náplň Pine 40g

66 kusy 17,91 Kč
DOM-156*C

DOMESTOS WC blok náplň Citrus 40g

53 kusy 17,91 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Domestos WC blok Atlantic náplň 40 g

Domestos WC blok Atlantic je složen ze 3 speciálních vrstev, které kombinují 3 účinky: 1. odstraňuje bakterie. 2. brání tvorbě nehygienického vodního kamene. 3. díky obsahu parfémovaného gelového proužku zanechává dlouhotrvající svěží vůni. Domestos WC blok 3 v 1 tak zajišťuje kompletní hygienickou čistotu a ochranu po každém spláchnutí. Zanechává přitom příjemnou vůni oceánu.

Kombinace 3 vrstev a 3 funkcí
Prevence před vodním kamenem
Likviduje prostředí pro množení bakterií
Dlouhotrvající svěžest s vůní citronu
100 % lesk beze šmouh
Hygienická čistota


Použití:
Stlačením otevřete klec, zbylý materiál včetně nerozpuštěného gelu, vyhoďte do odpadkového koše a prázdnou klec doplňte náhradní náplní Domestos. Stačením klec opět zavřete. Zavěste na hranu WC mísy a ujistěte se, že je na vodou oplachovaném místě. Poté si umyjte ruce.

 

Nebezpečí:

Domestos 3 v 1 Power Atlantic tuhý WC blok - náhradní náplň
Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje linalool, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Obsahuje: Natrium- Dodecylbenzensulfonát, ethoxylované alkoholy.

 

Složení:

15 – 30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfum, fofsorečnany, aromatické uhlovodíky, Citral, Limonene, Linalool