OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DOMESTOS WC Zebra Orange Blossom 2 x 55 g limitovaná edice

101,16 Kč

83,60 Kč bez DPH

Kód DOM-302
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Domestos WC Zebra Orange Blossom, 2 x 55 g

Domestos WC Zebra Orange Blossom vydrží až 300 spláchnutí.
1. Hygiena
2. Dlouhotrvající svěžest
3. Prevence proti vodnímu kameni
4. Bohatá pěna
5. Lesk


Použití:

Zavěste WC blok přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází v proudu vody. Další WC bloky uchovávejte v původním balení spolu s informacemi na obale.


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 4-tert-buylcyclohexyl acetate, linalool, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)-ethan-1-on; 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-yl-acetát. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou. Umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové; dodecyl sulfát sodný,


Složení:

30 % a více aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, fosforečnany, aromatické uhlovodíky, Alpha-isomethyl ionone, Citral, Coumarin, Eugenol, Limonene Linalool.