OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DR.DEVIL univerzální čistič 1 l

45,50 Kč

37,60 Kč bez DPH

Kód DEV-010*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
DEV-010*A

Magic Bouquet

DR.DEVIL univerzální čistič 1 l

52 kusy 45,50 Kč
DEV-010*B

Floral Ocean

DR.DEVIL univerzální čistič 1 l

40 kusy 45,50 Kč
DEV-010*C

Citrus Force

DR.DEVIL univerzální čistič 1 l

79 kusy 45,50 Kč
DEV-010*D

Spring Blossom

DR.DEVIL univerzální čistič 1 l

81 kusy 45,50 Kč
DEV-010*F

Marseille Soap

DR.DEVIL univerzální čistič 1 l

18 kusy 45,50 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Univerzální čisticí prostředek s dlouhotrvající intenzivní a  svěží vůní, odstraní veškerou mastnotu i nečistoty a zanechá všechny omyvatelné plochy čisté a zářivě lesklé.

 

Varování:

H319 : Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsahuje benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové a neiontové povrchové aktivní látky, mýdlo, parfém, citronellol, linalool, benisothiazolinone