OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DR.DEVIL univerzální čistič 1 l

45,50 Kč

37,60 Kč bez DPH

Kód DEV-010*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
DEV-010*A

Dr.DEVIL uni.Magic bouquet 1l

66 kusy 45,50 Kč
DEV-010*B

Dr.DEVIL uni.Floral ocean 1l

> 100 kusů 45,50 Kč
DEV-010*C

Dr.DEVIL uni.Citrus Force 1l

78 kusy 45,50 Kč
DEV-010*D

Dr.DEVIL uni.Spring blossom 1l

68 kusy 45,50 Kč
DEV-010*F

Dr.DEVIL uni.čistič Marseille Soap 1l

7 kusy 45,50 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Univerzální čisticí prostředek s dlouhotrvající intenzivní a  svěží vůní, odstraní veškerou mastnotu i nečistoty a zanechá všechny omyvatelné plochy čisté a zářivě lesklé.

 

Varování:

H319 : Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsahuje benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové a neiontové povrchové aktivní látky, mýdlo, parfém, citronellol, linalool, benisothiazolinone