OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DR. DEVIL WC gel 400 ml + košík

47,19 Kč

39,00 Kč bez DPH

Kód DEV-122*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
DEV-122*A

Dr.DEVIL WC gel 400ml APPLE+košík

33 kusy 47,19 Kč
DEV-122*B

Dr.DEVIL WC gel 400ml Polar Aqua +košík

> 100 kusů 47,19 Kč
DEV-122*C

Dr.DEVIL WC gel 400ml LEMON+košík

49 kusy 47,19 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Dr. Devil WC gel Apple Fresh 400 ml + košík

Dr. Devil WC gel Apple Fresh WC svěže voní, čistí a působí preventivně proti usazování vodního kamene.

 

Použití:

Praktickou plastovou nádobku připevníte na okraj mísy a snadno naplníte WC gelem.

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsahuje dipenten, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje sulfonové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene, Benzisothiazolinone.