OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DR. DEVIL WC gel 400 ml + košík

50,22 Kč

41,50 Kč bez DPH

Kód DEV-122*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
DEV-122*A

Dr.DEVIL WC gel 400ml APPLE+košík

78 kusy 50,22 Kč
DEV-122*B

Dr.DEVIL WC gel 400ml Polar Aqua +košík

> 100 kusů 50,22 Kč
DEV-122*C

Dr.DEVIL WC gel 400ml LEMON+košík

> 100 kusů 50,22 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Dr. Devil WC gel Apple Fresh 400 ml + košík

Dr. Devil WC gel Apple Fresh WC svěže voní, čistí a působí preventivně proti usazování vodního kamene.


Použití:

Praktickou plastovou nádobku připevníte na okraj mísy a snadno naplníte WC gelem.


Nebezpečné látky

Sulfonové kyseliny, C14-17-sek. alkan, sodné soli


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Obsahuje (R)-p-mentha-1,8-dien, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (Limonene), Benzisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.