OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DR. DEVIL WC gel tekutý čistič 750 ml

32,55 Kč

26,90 Kč bez DPH

Kód DEV-054*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
DEV-054*A

Dr.DEVIL WC gel tek.čist.750ml NATUR

> 100 kusů 32,55 Kč
DEV-054*B

Dr.DEVIL WC gel tek.čist.750ml POLAR AQUA

> 100 kusů 32,55 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Dr. Devil WC gel tekutý čistič Natur Fresh 750 ml

3 in 1 tekutý čistič

Čistí, odstraňuje vodní kámen a další nečistoty.

Svěží vůně

 

Použití:

Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj mísy a stlačením lahve naneste přípravek tak, aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 15 minut, spláchněte, a pokud je to nutné, použijte toaletní štětku. Pro dosažení optimálního výsledku v případě silného znečištění a usazenin nechte působit alespoň 30 minut.

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Složení:

Méně než 5 % aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, parfém.