OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

Dr. DEVIL WC Point block Polar Aqua 75 ml

86,64 Kč

71,60 Kč bez DPH

Kód DEV-304
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Dr. Devil WC Point block Polar Aqua, 75 ml

Dr. Devil WC Point block Polar Aqua je WC bodový blok který voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene. Doba působení jedné kytičky je cca jeden týden.


Balení:

45 ml = 6+1 dávka


Použití:

1. Sejměte víčko. 2. Prohlédněte si tlačítko Start. Je vystouplé, a tím brání zasunutí modrého pístu do válce naplněného gelem. Promáčkněte tlačítko Start dovnitř modrého pístu, aby přestalo bránit zasunutí. 3. Opřete tři opěrné nohy o suchou mísu toalety a pomalu tlačením dlaní zasunujte modrý píst. 4. Jakmile se další vystouplé tlačítko dotkne hrany válce naplněného gelem, začne bránit zasunutí a ucítíte lehký odpor. V tu chvíli tlačit ihned přestaňte a celý výrobek odtáhněte od toalety. 5. Pro aplikaci další kytičky promáčkněte tlačítko s nejmenším číslem a celý postup od bodu č. 3 opakujte. 6. Po každém použití důkladně uzavřete a uchovávejte při teplotě do 35 °C.


Nebezpečné látky

1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18-acylderiváty, hydroxidy, vnitřní soli alkoholy, C9-11, etoxylované


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Obsahuje reakční směs 3,5-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehydu a 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehydu, p-methoxybenzyl-acetát, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

30 % a více neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (Alpha-isomethyl ionone, Citronellol, Hexyl cinnamal, Coumarin), Benzisothiazolinone.