OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DUCK Fresh Discs čistič WC First Kiss Flowers 36 ml

81,68 Kč

67,50 Kč bez DPH

Kód DUC-014
Počet kusů
Skladem: 25 kusy

Duck Fresh Discs čistič WC First Kiss Flowers, 36 ml

Duck Fresh Discs čistič WC First Kiss Flowers Vydrží až 7,5 týdne.
Obsah: 1držák, 1 náplň s 6 gelovými disky.


Použití:

Ujistěte se, že WC mísa je čistá. 1. Zasuňte tlačítko zásobníku do prvního otvoru držáku. Sundejte víčko. 2. Přiložte konec zásobníku k WC míse, kde bude tekoucí voda aktivovat gelový disk. 3. Stlačte tlačítko a posuňte ho, až zaskočí do dalšího otvoru držáku. Neotáčejte. Odtáhněte zásobník od WC mísy, kde zůstane gelový disk. Uzavřete víčko a spláchněte.

Po použití může být atraktivní pro malé děti. Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti. Vhodné pro septiky.


Duck Fresh Discs - čistič WC First Kiss Flowers

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Obsahuje 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, 3,7-dimethyloctan-3-ol, alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.


Dávejte pozor na malé děti, když jsou blízko toalety. Používejte pouze na WC mísy. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Odstraňte obsah/obal/zásobník/držák v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Oddělte a recyklujte karton a plastové obaly podle místních pokynů a recyklačních míst.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, 15-30 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Hexyl cinnamal, Limonene, Citronellol, Alpha-isomethyl ionone, Geraniol, Citral.