OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DUCK Fresh Discs čistič WC Levandule 36 ml

81,68 Kč

67,50 Kč bez DPH

Kód DUC-015
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Duck Fresh Discs čistič WC Levandule, 36 ml


Duck Fresh Discs čistič WC Levandule vydrží až 7,5 týdne.
Obsah balení: 1 držák, 1 náplň s 6 gelovými disky

 

Použití:


Ujistěte se, že WC mísa je čistá. 1. Zasuňte tlačítko zásobníku do prvního otvoru držáku. Sundejte víčko. 2. Přiložte konec zásobníku k WC míse, kde bude tekoucí voda aktivovat gelový disk. 3. Stlačte tlačítko a posuňte ho, až zaskočí do dalšího otvoru držáku. Neotáčejte. Odtáhněte zásobník od WC mísy, kde zůstane gelový disk. Uzavřete víčko a spláchněte. Po použití může být atraktivní pro malé děti. Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti. Vhodné pro septiky. Recyklujte karton podle místních pokynů a recyklačních míst.Duck Fresh Discs - čistič WC Levandule

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Obsahuje linalyl acetate, linalool. Může vyvolat alergickou reakci. Odstraňte obsah/obal/zásobník/držák v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

 

Dávejte pozor na malé děti, když jsou blízko toalety. Používejte pouze na WC mísy. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat.


 

Složení:


Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, 15-30% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Linalool.