OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DUCK Fresh Discs - čistič WC Lime 36 ml

77,08 Kč

63,70 Kč bez DPH

Kód DUC-010
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Duck Fresh Discs - čistič WC Lime, 36 ml

Duck Fresh Discs čistí toaletu, zabraňuje usazování vodního kamene a dlouhodobě ji osvěžuje vůní limetky.

 

Použití:

Ujistěte se, že WC mísa je čistá. 1. Zasuňte tlačítko zásobníku do prvního otvoru držáku. Sundejte víčko. 2. Přiložte konec zásobníku k WC míse, kde bude tekoucí voda aktivovat gelový disk. 3. Stlačte tlačítko a posuňte ho, až zaskočí do dalšího otvoru držáku. Neotáčejte. Odtáhněte zásobník od WC mísy, kde zůstane gelový disk. Uzavřete víčko a spláchněte. Po použití může být atraktivní pro malé děti. Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti. Vhodné pro septiky. Recyklujte karton podle místních pokynů a recyklačních míst.Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Dávejte pozor na malé děti, když jsou blízko toalety. Používejte pouze na WC mísy. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat.Složení:

Méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, 15-30 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Citral, Geraniol.