OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DUCK Fresh Discs Tropical Adventure 36 ml

85,43 Kč

70,60 Kč bez DPH

Kód DUC-058
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

Duck Fresh Discs Tropical Adventure, 36 ml

Duck Fresh Discs Tropical Adventure STARTOVACÍ BALENÍ
Obsahuje 1 držák a 6 disků
Barví vodu na modro
Recyklovatelný papírový obal

Po použití může být atraktivní pro malé děti. Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti. Čtěte návod pro použití na vnitřní straně balení


Použití:

Ujistěte se, že je WC mísa čistá. 1. Zasuňte tlačítko zásobníku do prvního otvoru držáku. Sundejte víčko. 2. Přiložte konec zásobníku na vnitřní povrch WC mísy. Nejlepších výsledků dosáhnete, když gelový disk umístíte přímo pod nádržku v zadní části mísy, přibližně 2,54 cm od spodní části obruby. 3. Stlačte tlačítko a posuňte ho, až zaskočí do dalšího otvoru držáku. Neotáčejte. Odtáhněte zásobník od WC mísy, kde zůstane gelový disk. Uzavřete víčko a spláchněte.

Po použití může být atraktivní pro malé děti. Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti. Vhodné pro septiky. Oddělte a recyklujte části balení podle místních pokynů a recyklačních míst.


Duck Fresh Discs - čistič WC Tropical Adventure

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Obsahuje d-limonene, 3,7-dimethyloctan-3-ol, alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Dávejte pozor na malé děti, když jsou blízko toalety. Používejte pouze na WC mísy. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Odstraňte obsah/obal/zásobník/držák v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadec


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, 15-30 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (Hexyl cinnamal, Limonene, Geraniol).