OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DUCK Fresh.Discs - WC čistič Eucalyptus 36 ml

77,08 Kč

63,70 Kč bez DPH

Kód DUC-017
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Duck Fresh Discs - čistič WC Eucalyptus, 36 ml

Duck Fresh Discs čistí toaletu, zabraňuje usazování vodního kamene a dlouhodobě ji osvěžuje vůní eukalyptu.

 

Použití:

Ujistěte se, že WC mísa je čistá. 1. Zasuňte tlačítko zásobníku do prvního otvoru držáku. Sundejte víčko. 2. Přiložte konec zásobníku k WC míse, kde bude tekoucí voda aktivovat gelový disk. 3. Stlačte tlačítko a posuňte ho, až zaskočí do dalšího otvoru držáku. Neotáčejte. Odtáhněte zásobník od WC mísy, kde zůstane gelový disk. Uzavřete víčko a spláchněte. Po použití může být atraktivní pro malé děti. Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti. Vhodné pro septiky. Recyklujte karton podle místních pokynů a recyklačních míst.Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal/zásobník/držák v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Obsahuje 2-methylundecanal, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one. Může vyvolat alergickou reakci.Používejte pouze na WC mísy. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat.Složení:

Méně než 5 % bělicí činidla na bázi kyslíku, 15-30 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Coumarin, Geraniol, Citral, Alpha-isomethyl ionone, Linalool.