OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DUHA Ideál 31 světle modrá 15 g

29,04 Kč

24,00 Kč bez DPH

Kód DUH-110
Počet kusů
Skladem: na dotaz

DUHA Ideál 31 světle modrá, 15 g

DUHA Ideál 31 světle modrá je barva na textil vhodná na bavlnu, viskózu a len.


Použití:

Barvení v ruce: Obsah sáčku rozpusťte 1 litru vroucí vody. Roztok nalijte do nádoby se 7 - 10 l vlažné vody a přidejte 10 polévkových lžíce kuchyňské soli (200 g). Ponořte barvenou látku do lázně, rovnoměrně rozprostřete a za občasného míchání přiveďte k varu. Udržujte takto při mírném ohni 20 minut, potom odstavte a občas rozmíchejte, až voda téměř vychladne. Barvenou látku poté míchejte ve studené vodě, dokud není voda čirá.
Barevní v automatické pračce: Obsah sáčku rozpusťte 1 vroucí litru vody a nalijte přímo do bubnu pračky. Přidejte 10 polévkových lžíce kuchyňské soli (200 g). Vložte látku do bubnu a použijte program s nejvyšší teplotou (80 - 90 °C) bez předpírání. Po ukončení cyklu látku vyjměte.
Čištění pračky: Pro odstranění všech možných zbytků barvy nastavte program s nejvyšší teplotou (80 - 90 °C). Přidejte do pračky minimální dávku prášku a 200 ml bělícího přípravku (např. Savo Perex) spolu s kusem staré látky, která případné zbytky barvy pohltí.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Tel. Toxikologického centra: 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 h denně).


Spotřebujte do 5 let od data výroby uvedeného na obalu.