OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

EXTERON čistič koberců 480 ml

56,27 Kč

46,50 Kč bez DPH

Kód EXT-151
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

ExTeron čistič koberců 480 ml

Speciální nepěnivý přípravek pro strojní čištění koberců s vysokou čistící schopností. Výrobek je určen nejen pro úklidové firmy, ale i pro domácí použití.

Použití:

Dávkování: Podle stupně znečištění a druhu textilie 3 - 15 ml čisticího prostředku na 1 l vody teplé 25 - 40 °C (obsah polévkové lžíce 10 - 15ml)

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Obsahuje formaldehyd 37 %. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % pyrofosforečnany, parfém, D-Limonene, pomocné látky, formaldehyd, sodium hydroxylmethylglycinát