OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FINISH Eco leštidlo 400 ml

94,74 Kč

78,30 Kč bez DPH

Kód FIN-004
Počet kusů
Skladem: 24 kusy

Finish Eco leštidlo, 400 ml

Finish Eco leštidlo poskytuje skvělý výkon při sušení nádobí v myčce bez nechtěných látek: parfémů, barviv a konzervačních látek škodlivých pro životní prostředí.


Použití:

Zásobník leštidla pravidelně doplňujte. Doplňujte leštidlo Finish 0 % do dávkovače ve dvířkách myčky 1 x měsíčně.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.


Složení:

5-15 % neiontové povrchově aktivní látky
Obsahuje konzervant sorban draselný.