OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FINISH Regular prášek do myčky Lemon 1,2 kg

158,03 Kč

130,60 Kč bez DPH

Kód FIN-040
Počet kusů
Skladem: 30 kusy

Finish Regular prášek do myčky Lemon, 1,2 kg

Finish Regular prášek do myčky Lemon s vůní citrónu


Použití.

Seškrábejte zbytky. Naplňte dávkovač myčky po rysku podle instrukcí výrobce myčky Větší dávku použijte pro velmi špinavé nádobí, menší pak pro méně špinavé nádobí. Nepoužívejte pro mytí příborů z pravého stříbra. Po použití uzavřete láhev víčkem.
Pozor! Prostředek umístěte do dávkovače pro mycí prostředek – nikoliv od dávkovače určeného pro sůl.


Finish Classic prášek do myčky nádobí - Lemon Sparkle.

Varování.

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošeření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.


Složení:

5-15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5 % polykarboxyláty, neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, enzymy (subtilisin, amyláza), parfum (Limonene).