OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FINISH Ultimate Plus Lemon 25 ks

241,40 Kč

199,50 Kč bez DPH

Kód FIN-008
Počet kusů
Skladem: 28 kusy

Finish Ultimate Plus Lemon All in 1, 25 ks

Finish Ultimate Plus Lemon All in 1 pro intenzivně čistí a diamantový lesk vždy hned napoprvé
S technologií Cyclesync, která uvolňuje tu správnou složku1 ve správný čas. Pokročilé složení si poradí i s odolnými skvrnami bez nutnosti předmývat a přináší 4 akce v průběhu celého mycího cyklu. Kapsle chrání a pečují o skleněné nádobí a příbory a udržují jejich lesk s každým mytím.
Obsahuje pečující látky, které pomáhají chránit sklo před korozí a zakalením.
Tento produkt nechrání před mechanickým poškozením ani neobnovuje již poškozené materiály.
1složka: enzymy.
Intenzivní čistota
Působí na připáleniny
Diamantový lesk
Péče a ochrana


Použití:

Zabudovaná složka soli je účinná ve vodě do tvrdosti 26°e (21 dh). Pokud žijete v oblasti s extrémně tvrdou vodou, můžete vylepšit výkon své myčky přidáním soli značky Finish.
Pro zajištění nejlepších výsledků schnutí se doporučuje použít leštidlo značky Finish.
Používejte suchýma rukama. Nerozdělujte. Nerozbalujte. Zcela rozpustné ve vodě. Vložte jednu kapsli na cyklus do suchého zásobníku. Nevkládejte do košíku na příbory. Nejlepších výsledků dosáhnete na eco/auto cyklus.


Varování:

Finish Ultimate Plus All in 1 kapsle do myčky nádobí - Lemon. Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.


Složení:

15-30 % bělicí činidla na bázi kyslíku, 5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, fosfonáty, enzymy (subtilisin, amylasa), parfém (Geraniol, Limonene)


Skladování:

Pro zachování kvality kapslí vždy uzavřete balení po použití prostředku a skladujte mimo vliv tepla a vlhkosti.