OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA čistící pasta 200 g

34,24 Kč

28,30 Kč bez DPH

Kód FIX-218
Počet kusů
Skladem: 44 kusy

Čisticí prostředek na nerez a plasty. Čistí a leští nerezové nádobí a dřez, baterie, keramické a mramorové desky, disky kol. Čistí plastové rámy oken, plastové vany, plastový zahradní nábytek.

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek není vhodný na lakované povrchy. Po použití obal výrobku uzavřete.

Návod k použití:

Pomocí přiložené houby naneste čisticí pastu na navlhčený povrch, třením důkladně odstraňte nečistoty a nakonec opláchněte čistou vodou.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné nakládání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Pokyny pro první pomoc:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

abrazivní složky, 15 - 30 % zeolit, < 5 % aniontové tenzidy, < 5 % mýdlo, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, vonná látka: LIMONENE, CITRAL.

Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby.

Výrobce:

TATRACHEMA , výrobní družstvo Trnava, závod Šaštín-Stráže, Piesočná 723, 908 41 Šaštín – Stráže, Slovenská republika, Tel.:00421/335 901 111, www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín, Brněnská ul.48, 695 01 Hodonín, Tel: 00420/ 518 624 518, www.tatrachema.com