OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA WC aktivní gel Oceán 750 ml

49,61 Kč

41,00 Kč bez DPH

Kód FIX-304
Počet kusů
Skladem: 100 kusů

FIXINELA WC aktivní gel Oceán 750 ml

FIXINELA WC aktivní gel Oceán je čistič WC s unikátním složením a s dlouhodobějším účinkem. Zabezpečuje dlouhodobou hygienickou čistotu toalety. Odstraní nepříjemný pach.

Účinný čisticí prostředek na čištění toaletních mís, bidetů, van, umyvadel, sprch, výlevek, kohoutků a baterií. Odstraňuje vodní kámen, rez a nečistoty. Zanechává příjemnou vůni.

 

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na vany s poškozeným smaltem.

 

Použití:

Uzávěr stlačte v označených místech a otočte. Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. První pomoc: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Zákaz opětovného použití obalu.

 

Složení:

Méně než 5 % kyselina fosforečná, méně než 5 % neiontový tenzid, zahušťovadlo, parfém: Citronellol, Hexyl cinnamal, barvivo.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.