OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FIXINELA WC aktivní gel Oceán 750 ml

43,32 Kč

35,80 Kč bez DPH

Kód FIX-304
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Čistič WC s unikátním složením má dlouhodobější účinek. Zabezpečuje dlouhodobou hygienickou čistotu toalety. Odstraní nepříjemný pach.

Účinný čisticí prostředek na čištění toaletních mís, bidetů, van, umyvadel, sprch, výlevek, kohoutků a baterií. Odstraňuje vodní kámen, rez a nečistoty. Zanechává příjemnou vůni.

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na vany s poškozeným smaltem.

Návod k použití:

Uzávěr stlačte v označených místech a otočte. Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné nakládání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
První pomoc: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Zákaz opětovného použití obalu.

Složení:

Méně než 5 % kyselina fosforečná, méně než 5 % neiontový tenzid, zahušťovadlo, parfém: CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL, barvivo.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

 

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobní družstvo Trnava, Bulharská 40, 917 02 Trnava, Slovenská republika, Tel./fax: +421 335 901 111, E-mail: technicky@tatrachema.sk, www.tatrachema.sk

 

Distributor:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o., Brněnská 48/3883, 695 01 Hodonín, Tel.: +420 518 624 518, Fax: +420 518 624 521, E-mail: tatrachema@tatrachema.cz, www.tatrachema.cz