OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FLOORSAN čistič.na podlahy 5 l 319

258,94 Kč

214,00 Kč bez DPH

Kód FLO-001
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

FloorSan čistič na podlahy 5 l

Čisticí prostředek Floorsan odstraní špínu i nečistoty z podlah a velkých povrchů.

Tekutý koncentrovaný odmašťovač

Snížená pěnivost

Vhodný na tvrdé omyvatelné povrchy

Lze jím čistit podlahy, kachličky, kuchyňský nábytek, dřezy, umyvadla, kuchyňské přístroje.

Profesionální užití

 

Použití:

Při používání čisticího prostředku dbejte na opatrnost a vyhněte se styku s očima. Pozorně čtěte informace ohledně dávkování přímo z obalu výrobku.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

 

Složení:

Méně než 5 % fosforečnany, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (Linalool)