OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FLOORSAN čistič.na podlahy 5 l 319

241,52 Kč

199,60 Kč bez DPH

Kód FLO-001
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

Univerzální koncentrovaný čistící přípravek s hygienizujícím účinkem. Odmašťovací a mycí prostředek se sníženou pěnivostí na tvrdé omyvatelné povrchy, který je vhodný i pro čištění čistící technikou.
Čisticí prostředek na velké, průmyslové plochy, ale také na mytí kachliček, kuchyňského nábytku, dřezů, umyvadel a kuchyňských přístrojů.
Bez parfemace.

 

Návod k použití:

Na podlahy a velké plochy 100 ml na 10 litrů vlažné vody. Do mycích strojů pro čištění podlah řeďte vodou 1 : 10. Pro kachličky, kuchyňský nábytek a laminát nařeďte 50 až 100 ml produktu do 10 l vlažné vody, houbičkou omyjte a poté opláchněte a osušte. Neředěný produkt použijte k odmaštění kuchyňského nářadí, sporáku, dřezu, umyvadel, grilu atd. a poté důkladně opláchněte vodou.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Složení:

Méně než 5 % fosforečnany, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Linalool