OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FlowerShop leštěnka na nábytek 300 ml

46,10 Kč

38,10 Kč bez DPH

Kód FLO-250
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

FlowerShop leštěnka na nábytek, 300 ml

FlowerShop leštěnka na nábytek svými aktivními složkami lehce odstraňuje prach, špínu i otisky prstů.
Výborná na lakované dřevěné povrchy, HiFi věže i na TV obrazovky
Obsahuje antistatickou ochranu proti usazování prachu.


Použití.

Před použitím nádobku důkladně protřepejte. Ze vzdálenosti 15-20 cm naneste tenkou vrstvu a měkkým suchým hadříkem ihned vyleštěte. Při použití na obtížně dostupná místa nastříkejte přímo na hadřík a pak vyleštěte jako obvykle. Nepoužívejte na nelakované dřevěné povrchy a starožitnosti.


Varování:

Hořlavý aerosol. Tlakový obal: při zahřívání může vybuchnout. Obsahuje vůně. Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem/ jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.