OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FLOWERSHOP osvěžovač vzduchu Fresh Flowers 300 ml

33,52 Kč

27,70 Kč bez DPH

Kód FLO-101
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Flowershop osvěžovač vzduchu Fresh Flowers, 300 ml

Flowershop osvěžovač vzduchu Fresh Flowers provoní váš domov příjemnou vůní čerstvých květin, eliminuje zápachy bez jejich překrytí, zanechává závan svěžesti po dlouhé hodiny.


Varování: 

Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Odstraňte obsah/ obal do nebezpečného odpadu. Obsahuje parfém. Může vyvolat alergickou reakci.

Nestříkejte do očí. V případě postříkání, utřete povrch vlhkým hadříkem. Nestříkejte na potraviny, tkaniny. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly být při používání výrobku opatrné. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.


Složení:

15-30 % alifatické uhlovodíky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervační činidla