OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FOX WC tekutý čistič 750 ml

30,25 Kč

25,00 Kč bez DPH

Kód FOX-010
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

FOX WC tekutý čistič, 750 ml

FOX WC tekutý čistič na odstranění rzi a vodního kamene v toaletě. Používá se na průběžnou údržbu toalet, zanechává příjemnou vůni.
Kapalina zelené barvy s charakteristickou vůní použitého parfému


Použití:

Přípravek aplikujte do toaletní mísy, nechte působit, vyčistěte WC kartáčem a spláchněte. Spolehlivě odstraní nečistoty, rez a vodní kámen.
Nepoužívejte na kov, smalt, mramor a poškozené povrchy


Nebezpečí:

Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Láhev před vyhozením do odpadu bezpečně uzavřete
Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Zákaz opakovaného použití obalu!


Složení:

Méně než 5 % kyselina chlorovodíková, parfém.


Skladování:

Skladujte při teplotě +5 až +20 °C. Skladujte v suchu, odděleně od potravin.


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.