OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

FROSCH prací gel Aloe Vera jemné dětské prádlo 1,5 l

249,02 Kč

205,80 Kč bez DPH

Kód FRO-025
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Prací prostředek Sensitive Aloe Vera

 

Použití:

Prát při nejnižší možné teplotě. Pokud jste alergičtí na domácí prach, vždy perte ložní prádlo při 60 °C. V případě infekčních chorob zvyšte teplotu praní na 60 °C.

 

Dávkování:

Dávkovat podle zašpinění a tvrdosti vody, řídit se pokyny k dávkování. Vždy plně využívat kapacitu pračky.

Tip: Použití tohoto výrobku označeného ekoznačkou EU podle pokynů k dávkování přispěje ke snížení znečišťování vod, vzniku odpadů a spotřeby energie.

 

Upozornění:

Lidé s citlivou nebo poškozenou kůži by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

 

Složení:

5 – 15 % neiontové povrchové aktivní látky, mýdlo, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, enzymy, parfémy. Další složení: Aloe Vera, Barbadensis.

 

Datum Výroby. Spotřebujte do 2 let od data výroby uvedeného na obale.