OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLADE aerosol 300 ml

56,39 Kč

46,60 Kč bez DPH

Kód BRI-129*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
BRI-129*A

GLADE aerosol citrus 300ml

15 kusy 56,39 Kč
BRI-129*J

GLADE aerosol vůně čistoty Pure clean 500ml

na dotaz 56,39 Kč
BRI-129*H

GLADE aerosol Oceán Adventure 300ml

na dotaz 56,39 Kč
BRI-129*C

GLADE aerosol Bali Sandalwood§ Jasmine 300ml

4 kusy 56,39 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Glade aerosol Citrus, 300 ml

Glade aerosol Citrus bojuje s nepříjemným zápachem.


Použití:

Osvěžovač vzduchu před použitím protřepte. Držte nádobku ve svislé poloze směrem od těla a nástřikem do středu prostoru osvěžte prostředí místnosti. Nepoužívejte na tkaniny.


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti (H223) Hořlavý aerosol. (H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Pokyny pro bezpečné zacházení (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. (P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. (P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.


Další označování:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky


Skladování:

Skladujte na chladném a suchém místě.