OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLADE electric NN Pure Clean Linen 20 ml

82,28 Kč

68,00 Kč bez DPH

Kód BRI-163
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

Glade electric Pure Clean Linen NN 20 ml

Glade electric Pure Clean Linen poskytne až 100 dní vůně (při nízkém nastavení intenzity a denním nastavení 12 hodin denně na odpařovači).

Dlouhotrvající opravdové vůně

Neobsahuje: ftaláty, formaldehyd, umělá pižma ani přidaná barviva.


Použití:

1.Otočte elektrickou zástrčku odpařovače tak, aby náplň byla ve svislé poloze. 2. Odšroubujte uzávěr a náplň vložte do odpařovače. 3. Zasuňte odpařovač do odpovídající elektrické zásuvky. Odpařovač s náplní udržujte stále ve svislé poloze. 4. Nastavte na odpařovači požadovanou intenzitu vůně. Po manipulaci si umyjte ruce.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě rozlití kapalinu okamžitě utřete. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Přečtěte si důležité bezpečnostní pokyny.

 

Varování:

Obsahuje Linalool. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Používejte ochranné rukavice. Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy. Obsahuje 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, Dodecanal, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, Citral, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-one, (R)-p-mentha-1,8-diene, 2-(4-tertbutylbenzyl) propionaldehyde, Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě rozlití parfém okamžitě setřete. Nikdy nezapojujte jiný spotřebič nebo kabel do zásuvky nad ohřívačem. Uschovejte si vnější obal pro bezpečnostní pokyny. Lidé trpící citlivostí na parfémy by měli být při používání tohoto produktu opatrní. Osvěžovače vzduchu nenahrazují správné hygienické návyky.