OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLADE Elektric NN Pure Clean Linen 20 ml

82,28 Kč

68,00 Kč bez DPH

Kód BRI-163
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Glade Elektric NN Pure Clean Linen 20 ml

Při nízkém nastavení intenzity a denním nastavení 12 hodin denně na odpařovači každá náplň poskytne až 100 dní vůně.

Použití:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě rozlití kapalinu okamžitě utřete. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Přečtěte si důležité bezpečnostní pokyny.

 

Otočte elektrickou zástrčku odpařovače tak, aby náplň byla ve svislé poloze. 2. Odšroubujte uzávěr a náplň vložte do odpařovače. 3. Zasuňte odpařovač od odpovídající elektrické zásuvky. Odpařovač s náplní udržujte stále ve svislé poloze. 4. Nastavte na odpařovači požadovanou intenzitu vůně. Po manipulaci si umyjte ruce.

Varování:

Glade® Electric scented oil - Pure Clean Linen náplň, elektrický tekutý osvěžovač vzduchu. Varování. Obsahuje: linalol, 4-terc.butylcyklohexyl-acetát. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Používejte ochranné rukavice. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě rozlití kapaliny okamžitě utřete. Nezapojujte jiný přistroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.
Obsahuje 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, dodecanal, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, citral, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, (R)-p-mentha-1,8-diene, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.