OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GLADE vonný gel do koupelny Luscious Cherry and Peony 180 g

82,28 Kč

68,00 Kč bez DPH

Kód BRI-152
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Glade vonný gel do koupelny Luscious Cherry & Peony, 180 g

Glade vonný gel do koupelny Luscious Cherry & Peony poskytne až 45 dní svěžesti. Má vylepšenou technologii pro delší uvolňování vůně.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje alpha-hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.