OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GOLD Drop Ecoline saponát na nádobí 500 ml

32,55 Kč

26,90 Kč bez DPH

Kód GOL-156
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Gold Drop Ecoline saponát na nádobí, 500 ml

Gold Drop Ecoline saponát na nádobí je účinný a zároveň šetrný k rukám. Neobsahuje umělé látky ani konzervanty, proto je zcela biologicky odbouratelný.
Tenzidy speciálně vyvinuté v souladu s přírodou umožňují přípravku účinně odstranit i obtížnější nečistoty ze skleněného, kovového a plastového kuchyňského náčiní a dodávají mu vysoký lesk. 
Glycerin obsažený ve složení pečuje o ruce. 
Tekutina je bezpečná pro životní prostředí.
96 % složek přírodního původu


Použití:

Při středně znečištěném nádobí použijte 5 ml (1 polévková lžíce) přípravku do 5 l vody, u málo znečištěného nádobí použijte 2,5 ml (0,5 polévkové lžíce) přípravku do 5 l vody. Množství přípravku nutného při mytí nádobí je závislé na míře znečištění nádobí a tvrdosti vody.
Po umytí nádobí opláchněte ve studené vodě.
Po použití může být lahev opět doplněna stejným přípravkem.
Recyklovatelná lahev
Odstraňte prázdný obal do koše na plastový odpad.
Nemíchejte s jinými přípravky na mytí nádobí.


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P103: Přečtěte si pozorně všechny pokyny a dodržujte je P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfém, konzervační látky (Potassium sorbate).


Spotřebujte do 3 let od data výroby.