OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

GOLD Drop Ecoline WC čistič 1 l

66,91 Kč

55,30 Kč bez DPH

Kód GOL-154
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Gold Drop Ecoline WC čistič, 1 l

Gold Drop Ecoline WC čistič účinně odstraňuje nečistoty a vodní kámen z toaletních mís a zabraňuje opětovnému usazování nečistot, dokonale osvěžuje, neutralizuje nepříjemné pachy a zanechává příjemnou vůni.
98 % složek přírodního původu


Použití.

Před použitím otestujte přípravek na málo viditelném povrchu. Nepoužívejte na poškozené povrchy nebo povrchy citlivé vůči účinkům kyselin (např. hliník, mramor, smalt). Nepoužívejte společně s jinými čisticími prostředky.
Na běžné skvrny aplikujte přípravek na povrhy dávkovačem, nechte 10 minut působit, očistěte kartáčem. V případě potřeby opakujte. Po vyčištění povrch důkladně opláchněte vodou.
Přípravek není určený pro čištěné velkých ploch.
Recyklovatelný obal
Odstraňte prázdný obal do tříděného odpadu.


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P264: Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfém.


Spotřebujte do 3 let od data výroby.